Loading
2017 онд ажил хайхад хамгийн тохиромжтой АНУ-ын 10 хотыг нэрлэжээ

2017 онд ажил хайхад хамгийн тохиромжтой АНУ-ын 10 хотыг нэрлэжээ

Шинэ онд шинэ ажил хайж буй хүмүүст зориулж  ZipRecruiter сайтаас ажил хайхад хамгийн тохиромжтой АНУ-ын 10 хотыг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзан шалгаруулсан байна.  Ингэхдээ АНУ-ын гол хотууд дахь ажил хайгчдын мэдээлэл, ажилгүйдлийн дундаж төвшин, цалин хөлс, ажлын байрны нөхцөл болон бусад дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзсэн байна.

 1. Minneapolis-St. Paul, MN

Ажил хайгч бүрд 1.72 ажлын байр оногдоно.

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Санхүү, даатгал
 3. Авто машин
 4. Жижиглэн худалдаа
 5. Засгийн газар болон олон нийтийн салбар
 1. Providence, RI

Ажил хайгч бүрд 1.41 ажлын байр оногдоно..

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Бизнес
 3. Авто машин
 4. Жижиглэн худалдаа
 5. Санхүү, даатгал
 1. Portland, OR

Ажил хайгч бүрд 1.33 ажлын байр оногдоно.

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Санхүү, даатгал
 3. Авто машин
 4. Бизнес
 5. Жижиглэн худалдаа
 1. Kansas City, MO

Ажил хайгч бүрд 1.21 ажлын байр оногдоно..

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Авто машин
 3. Жижиглэн худалдаа
 4. Санхүү, даатгал
 5. Бизнес
 1. Cincinnati, OH

Ажил хайгч бүрд 1.16 ажлын байр оногдоно.

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Авто машин
 3. Засгийн газар болон олон нийтийн салбар
 4. Жижиглэн худалдаа
 5. Бизнес
 1. Seattle-Tacoma-Bellevue, WA

Ажил хайгч бүрд 1.16 ажлын байр оногдоно..

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Санхүү, даатгал
 3. Спорт болон амралтын салбар
 4. Авто машин
 5. Бизнес
 1. St. Louis, MO

Ажил хайгч бүрд 1.12 ажлын байр оногдоно.

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Санхүү, даатгал
 3. Бизнес
 4. Засгийн газар болон олон нийтийн салбар
 5. Жижиглэн худалдаа

 

 1. Pittsburgh, PA

Ажил хайгч бүрд 1.10 ажлын байр оногдоно.

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Хувь хүний хөгжил
 3. Засгийн газар болон олон нийтийн салбар
 4. Бизнес
 5. Санхүү, даатгал
 1. Louisville, KY

Ажил хайгч бүрд 1.09 ажлын байр оногдоно.

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Авто машин
 3. Санхүү, даатгал
 4. Жижиглэн худалдаа

5.Технологийн салбар

 1. Boston, MA

Ажил хайгч бүрд 1.07 ажлын байр оногдоно.

Ажил хайгч нарын нийт харьцаанд ногдох шилдэг 5 салбар.

 1. Эрүүл мэндийн салбар
 2. Жижиглэн худалдаа
 3. Авто машин
 4. Бизнес
 5. Засгийн газар болон олон нийтийн салбар

 

 

Топ цэс

Нэвтрэх


Бүртгүүлэх
Нууц үг мартсан?

Бүртгүүлэх


Хэрэглэгчийн нэр
Нэвтрэх үү?

Нууц үгээ мартсан уу?