Loading
Мөнгөө хуримтлуулахад хамгийн тохиромжтой ану-ын 15 хот

Мөнгөө хуримтлуулахад хамгийн тохиромжтой ану-ын 15 хот

Мөнгөө хуримтлуулахад хамгийн тохиромжтой ану-ын 15 хот

Хаана ажиллаж, амьдрах нь бидний санхүүгийн байдалд ихээхэн нөлөөтэй. Амьдралын өртөг бага, цалин, хангамж өндөр хотуудад хуримтлал үүсгэх боломж ихтэй.

АНУ-ын “GO Banking” зүгээс мөнгөө хуримтлуулахад тохиромжтой болон хүндрэлтэй хотуудыг олж тогтоохын тулд 3 жилийн туршид хамгийн том 50 хотыг хамран судалгаа явуулжээ. Тэд хүмүүсийн санхүүд ихээр нөлөөлдөг доорх 7 хүчин зүйлс дээр үндэслэн хотуудыг эрэмбэлсэн байна.

 • Өрхийн дундаж орлого
 • Ажилгүйдлийн төвшин
 • Орон сууцны дундаж үнэ
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр
 • Шатахууны дундаж үнэ
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал
 • Худалдааны татвар

Ингээд хуримтлал үүсгэхэд хамгийн таатай АНУ-ын 15 хотыг танилцуулж байна.

Эх сурвалж: GO Banking Rates

 1. Raleigh, North Carolina

 • Хүн ам: 451,066
 • Өрхийн дундаж орлого: $55,398
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 3%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $299,900
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,367
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.31
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $343.34
 • Худалдааны татвар: 75%
 1. Portland, Oregon

 • Хүн ам: 632,309
 • Өрхийн дундаж орлого: $55,003
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 3.9%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $422,450
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,895
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.78
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $343.34
 • Худалдааны татвар: 0%
 1. Tulsa, Oklahoma

 • Хүн ам: 403,505
 • Өрхийн дундаж орлого: $42,284
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 5%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $162,500
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $975
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.10
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $319.49
 • Худалдааны татвар: 8.517%

12. Mesa, Arizona

 • Хүн ам: 471,825
 • Өрхийн дундаж орлого: $48,809
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.4%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $243,000
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,325
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.29
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $292.70
 • Худалдааны татвар: 8.05%
 1. Colorado Springs, Colorado

 • Хүн ам: 456,568
 • Өрхийн дундаж орлого: $54,527
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 3.8%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $295,000
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,450
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.33
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $288.78
 • Худалдааны татвар: 8.25%
 1. Phoenix, Arizona

 • Хүн ам: 1,563,025
 • Өрхийн дундаж орлого: $47,326
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.4%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $255,000
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,350
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.26
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $263.76
 • Худалдааны татвар: 8.6%
 1. El Paso, Texas
 • Хүн ам: 681,124
 • Өрхийн дундаж орлого: $42,772
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 5.4%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $155,150
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,100
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.28
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $250.49
 • Худалдааны татвар: 8.25%
 1. Tucson, Arizona

 • Хүн ам: 531,641
 • Өрхийн дундаж орлого: $37,149
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.7%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $184,500
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,150
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.20
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $258.31
 • Худалдааны татвар: 8.1%
 1. Wichita, Kansas

 • Хүн ам: 389,965
 • Өрхийн дундаж орлого: $45,947
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.7%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $137,250
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $897
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.25
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $324.47
 • Худалдааны татвар: 7.5%
 1. Kansas City, Missouri

 • Хүн ам: 475,378
 • Өрхийн дундаж орлого: $45,821
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.4%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $177,500
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $897
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.25
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $296.30
 • Худалдааны татвар: 8.475%
 1. Arlington, Texas

 • Хүн ам: 388,125
 • Өрхийн дундаж орлого: $53,326
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.3%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $199,000
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,495
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.30
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $272.80
 • Худалдааны татвар: 8%
 1. Omaha, Nebraska

 • Хүн ам: 443,885
 • Өрхийн дундаж орлого: $49,896
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 3.4%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $214,000
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,200
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.36
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $307.61
 • Худалдааны татвар: 7%
 1. Oklahoma City, Oklahoma

 • Хүн ам: 631,346
 • Өрхийн дундаж орлого: $47,779
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.3%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $179,900
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $995
 • Шатахууны дундаж үнэ: 2.14
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $304.24
 • Худалдааны татвар: 8.38%
 1. San Antonio, Texas

 • Хүн ам: 1,469,845
 • Өрхийн дундаж орлого: $46,744
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.2%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $232,443
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,200
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.21
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $238.94
 • Худалдааны татвар: 8.25%
 1. Virginia Beach, Virginia

 • Хүн ам: 452,745
 • Өрхийн дундаж орлого: $66,634
 • Ажилгүйдлийн төвшин: 4.5%
 • Орон сууцны дундаж үнэ: $279,900
 • Сарын түрээсийн дундаж төлбөр: $1,600
 • Шатахууны дундаж үнэ: $2.23
 • Өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний дундаж зардал: $281.38
 • Худалдааны татвар: 6%

 

 

 

 

 

 

Топ цэс

Нэвтрэх


Бүртгүүлэх
Нууц үг мартсан?

Бүртгүүлэх


Хэрэглэгчийн нэр
Нэвтрэх үү?

Нууц үгээ мартсан уу?